CADBlogg.se

CADBlogg.se

Om den här bloggen.

Bloggen sover sen rätt många år tillbaka nu, men kanske inte för alltid. Texterna jag skrev känns för mig fortfarande lika aktuella på många sätt.


Hör gärna av dig med tips eller för diskussioner kring CAD och BIM!

Stoppa rikets nät, jag vill hoppa av!!!

CAD generelltPosted by Michael Thydell 2008-03-29 12:47

Här skulle jag vilja initiera ett upprop mot det otroligt irriterande missbruket av rikets nät i CAD-projektering...

Vi måste ställa oss ett antal varför-frågor, och även möta dessa med ett antal klarlägganden och konsekvenser...som jag tycker har fått stå alldeles för oemotsagda, alldeles för länge.

För det första:
I Sverige har vi enheten för millimeter som bas. Ofta med några decimalers noggrannhet för säkerhets skull.

För det andra:
Rikets nät grundar sig på det gamla svenska militära Georef-nätet. Med origo strax utanför Nordtyska Östersjökusten och med X- och Y-axlarna omkastade (för att förvirra den sovjetiska invasionsarmén får man förmoda).

För det tredje:
Origot ligger drygt 80 mil från Stockholmsområdet. I millimeter räknat blir detta i runda slängar 800 miljoner milimeter (800.000.000!!!).

För det fjärde:
Kombinationen, millimeterskala med decimaler och storleksförskjutningen med 800 miljoner enheter från origo, innebär att datorernas förmåga att beskriva sk decimaltal utifrån de 32 bitar av ettor och nollor helt enkelt kommer extremt nära den gräns som faktiskt finns där. Samma uppsättning ett och noll skall alltså såväl beskriva extremt stora tal, med extremt hög noggrannhet. För att kunna hantera detta använder sig CAD-programmen av olika "listiga" metoder för att komma runt begränsningen i Windows och de 32 bitarna.

För det femte:
CAD-systemen som finns på marknaden för byggsektorn idag är förvisso extremt bra på att beskriva byggprocessen med mycket bra noggrannhet - som med lätthet kan svara mot alla de toleranser som ett husbygge kräver (dvs ner mot en tiondels milimeter).

Problemet uppstår i det svenska systemet, där man försöker kombinera de stora och små skalorna samtidigt.

Det blir liksom som att försöka göra sandslott i en liten sandlåda, i en liten lekpark, med en stor, tysk, industriell brunkolsgrävskopa...risken är stor att det blir pannkaka av alltsammans.

Vi måste finna bättre sätt - vi måste finna lösningar, där man väljer rätt verktyg och metod för olika delar av byggprocessen.

På grund av slentrianmässiga önskningar att "vara på den säkra sidan", ställs projektörerna alldeles för ofta inför kravet att inte endast leverera slutmodeller i rikets nät, utan även att CAD-samordna i samma, listiga militära artefaktiska georef-nät. Alla vet hur bra eller dåligt detta fungerar - jag har ännu inte träffat den som på riktigt är entusiastisk kring detta oskick!

Mitt förslag är följande:

CAD-samordna kring vettiga, lokala, origo!
Gör därefter leveranser via XREF:ar; där kan man helt fritt och enkelt göra förflyttningen till Nordtysklands östersjökust, om så önskas.

Välj rätt skala för rätt verktyg alltså...åtminståne tills vi börjar köra 64 bitars Revit på 64 bitars Vista...

  • Comments(4)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Michael 2009-04-08 06:54

Snabb kommentar:

Med införandet av det nya Sweref99 blir allting nu annorlunda:

X blir X och Y blir Y (Ta-DAaaa!) ... dvs "Easting" och "Northing"

Man flyttar origot...från Norra Tyskland...till Ekvatorn (!!!)...

Glöm den industriella brunkols-grävskopan...det här blir ännu värre.

Akut alltså:

1 - VI MÅSTE CADSAMORDNA MED LOKALA ORIGO

2 - SKILJ PÅ CADSAMORDNING OCH LEVERANS

Posted by Joohan@lm-motorsport.com 2009-01-24 00:31

Underbart Michael!

Posted by Per 2008-04-22 23:39

Jag är på din linje vad gäller både solbadande rödbrända nordtyskar och koordinatsystem som får teorin att flöda istället för praktiskt CAD-hantverk!

percarlsson.blogg.se

Posted by Torgny Nordin 2008-04-16 16:06

Bland det vettigaste jag läst på länge!