CADBlogg.se

CADBlogg.se

Om den här bloggen.

Bloggen sover sen rätt många år tillbaka nu, men kanske inte för alltid. Texterna jag skrev känns för mig fortfarande lika aktuella på många sätt.


Hör gärna av dig med tips eller för diskussioner kring CAD och BIM!

Bim, vem?

BIMPosted by Michael Thydell 2007-03-23 16:55

Ja, det här med BIM tar längre än jag först tänkte. Så mycket att säga, så många att lyssna på.

Får ta det här inlägget i många små delar och låta den växa vidare.

Vi kan väl börja med ett litet förslag: BIM står för den engelska förkortningen Building Information Modell.
Vilket på svenska skulle passa utmärkt med översättningen ByggnadsInformationsModell. Denna svenska översättning är inte fastställd av något standardiseringsinstitut ännu, så låt oss kuppa lite:

BIM på svenska betyder ByggnadsInformationsModell alltsåledes!

Ett par korta sanningar:

- BIM innebär inte att all projektering och förvaltning måste ske med ett och samma CAD-program.
- BIM behöver inte ens vara i 3D (!)

Däremot:

- BIM handlar om att tillvarata så mycket information som möjligt genom hela byggprocessen, från idé via projektering och entreprenad till förvaltning (och vidare till ombyggnation och till sist rivning/återvinning).
- I konceptet BIM är tiden en central aspekt, tidsfaktorn, för att följa entreprenadens forskridande, förvaltningens skede.
- Med BIM försöker man använda information på nivåerna objekt, logistik och sammansättningar (produktionsresultat).

BIM är alltså inte en ny lagerstandard, utan ett helt nytt sätt att hantera ett projekt med hjälp av data.

Forts. följer.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.