CADBlogg.se

CADBlogg.se

Om den här bloggen.

Bloggen sover sen rätt många år tillbaka nu, men kanske inte för alltid. Texterna jag skrev känns för mig fortfarande lika aktuella på många sätt.


Hör gärna av dig med tips eller för diskussioner kring CAD och BIM!

Skruvdragare eller hammare?

RevitPosted by Michael Thydell 2007-03-15 07:00

Tillbaka till CAD-bloggens startsida.

Tänk Dig att Du går ner till järnaffären med en kravspec på den där skruvdragaren Du planerar köpa:

1. Den måste kunna slå in spik
2. Den måste kunna dra ut spik
3. Den måste kunna ändra utseende, så användaren slipper se de nya funktionerna
4. Den måste kunna fungera utan batteri

När alla ovanstående funktioner är uppfyllda kan jag tänka mig att:
a) Skruva in skruvar, om det nu är så effektivt som ni påstår
b) Men i början endast skruvar med rakt huvud
c) Och batteriernas laddning måste ske automatiskt
Finns den förresten i andra färger?

smiley

Jag möter liknande ingångsstrategier ganska ofta när jag försöker slå slag för mer avancerat användande av CAD-system, typ Revit och ADT:

1. Programmet måste kunna ha exakt samma utseende på symboler och linjer som Point.
2. Alla lager måste vara exakt likadana som tidigare
3. Vi vill ha samma knappar med samma funktioner som tidigare, även om det nya programmet egentligen inte fungerar på samma sätt.
4, Man måste alltid kunna "gå tillbaka" och jobba som tidigare

När alla ovanstående funktioner kan vi tänka oss att (fast det är egentligen inte så viktigt):
a) Få ihop hela modellen, så att sektioner och fasader är korrekta
b) Kunna göra lite 3D-bilder
c) Eventuellt titta på lite nya metoder om de nu är så bra som Du säger
Mängder är helt ointressant - det är det ändå inte vi som ska ta ansvar för eller får betalt för.
Kan man förresten få väggarna i samma färger som Point och med svart bakgrund?

_______________________________________________________________________

Det jag känner ibland som en sorg, men oftast med stor frustration, är hur ointresserade många verkar vara av att:

1 - Helt förutsättningslöst undersöka potentialen i de nya verktygen
2 - Försöka översätta denna potential till nya möjligheter i den egna verksamheten.

Jag tror detta till stor del beror på att vi är fast i en alltför dogmatisk, ritningsorienterad miljö i vår bransch, där vi försöker få koll på det vi kan greppa över, dvs sila mygg och svälj kameler. Hur kan man annars förklara att så mycket möda går ut på att standardisera lager och linjetyper, men ändå tillåter att planer, sektioner och fasader kan ha så stora avsteg från varandra, rena kvalitetsmissar. För att inte tala om hur underlag från olika konsulter i samma projekt kan skilja sig; trappor visas med helt olika utbredning, pelare sitter förflyttade med många decimetrar i A-underlaget jämfört med K-underlaget, VVS projekterade sin kanalisation utifrån förr-förr-förra utskicket från A och så vidare.

I de viktigaste CAD-verktygen idag finns så väldigt många möjligheter till ökad kvalitet (och inte minst ökade möjligheter att studera komplexa gestaltningsfrågor), som inte används på grund av att vi fastnar redan på ruta ett. Det är som om vi skulle vägra att använda såväl rättstavning, som typsnittsalternativ och möjligheten att infoga bilder i word, bara för att programmet inte har klickljud från sina tangenter eller tip-ex.

Nåja, det är ju lätt för mig att sitta här och skriva alla på näsan, bara för att de lider av akut teknostress. Kanske jag skulle kunna vara lite mer konkret?

Japp, jag tror det finns några möjligheter att bättre lära sig att utnyttja nya CAD-system, datorprogram generellt samt skruvdragare:

För det första: Ta reda på vad verktyget egentligen är tänkt för - innan Du prompt försöker ändra det till något det aldrig varit meningen att vara. Rekognocera program förutsättningslöst och ansträng Dig till det yttersta att förstå "kartan" - hur tänker det här programmet. Stå emot alla impulser som säger till Dig "och hur får man ut fönsteruppställningarna då?", "var ligger knappen för polyline?" och "hur ställer man in linetypskalan i paperspace?". Kämpa emot den närmast oemotståndliga driften att hela tiden försöka översätta Din tidigare förmåga att hantera det gamla programmet i detta nya.
Lär Dig det nya först, och därefter översätt detta till din verksamhet - inte till att likna det gamla programmet!

För det andra: Inse att förändring kommer att vara en konstant i livet - särskilt teknisk förändring i yrkeslivet. Skapa Dig en personlig strategi inför den förändringen (och nej, att kämpa emot kommer inte att göra Ditt liv lättare - Du ensam kommer inte att kunna vrida klockan tillbaka - den attityden kommer endast att manifestera ett utanförskap).

För det tredje (och allra, allra viktigast): Du behöver inte kunna allt om alla nya program på egen hand. Tillsammans med Dina kollegor kan ni skapa en mycket stor stryktålighet och en gemensam kompetens som är väldigt mycket större än delarna var för sig - dela upp ansvaret! Om Du lär Dig hur man skapar egna litteran, förteckningar och annat som har med data att göra, kanske någon annan kan bli en jäkel på att konstruera tak och bjälklag i 3D och en tredje kanske kan skapa alla dörrar och fönster som behövs. Samarbeta genom CAD på nya sätt - eller snarare - som vanligt. Jag menar, det är ju ofta så att man delar upp all annan kompetens sinsemellan på kontoren: Någon är bra på brand, en annan på förhandling och affärsrelationer, en tredje är väldigt bra på ljus och så vidare. Dela upp ansvaret på samma sätt även när det gäller data och CAD.

/Michael

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.