CADBlogg.se

CADBlogg.se

Om den här bloggen.

Bloggen sover sen rätt många år tillbaka nu, men kanske inte för alltid. Texterna jag skrev känns för mig fortfarande lika aktuella på många sätt.


Hör gärna av dig med tips eller för diskussioner kring CAD och BIM!

Ner med blyertspennan!

CAD generelltPosted by Michael Thydell 2007-04-09 18:27

Blog Image

Ner med allt tvådimensionellt! Leve formen, volymerna, färgerna och ljuset!

Död åt CAD!

Men…leve CAD!

Vi behöver ett upprop inom arkitektkåren – ett nytt Våga Se!

Vi fick lära oss i arkitektutbildningen att studera form, ljus, färg och funktion med hjälp av framför allt: modeller – modellen var i sig det främsta sättet att diskutera och kommunicera kring ett planerat byggande. Pennan var också viktig naturligtvis, men modellen var det främsta. Vi gjorde modeller av cellplast, papier mache, capa-plattor, mjölkkartonger, trä…vad som helst! För våra egna studier gjordes modellerna och för att kunna förklara tydligt vad vi avsåg med vår gestaltning användes modeller, hela tiden dessa modeller.

I praktiken, ute i ”verkligheten” har modellen kommit att reduceras till något exklusivt, ett presentationsmedium där man betalar oerhörda summor för att någon annan skall skapa en modell över det som arkitekten redan bestämt sig för. Ett rent kommunikationshjälpmedel med andra ord. Om vi över huvudtaget använder oss av modeller längre.

Samma sak gäller alldeles för ofta med visualisering med CAD. Det är interna eller externa ”experter” som anlitas så fort man vill vara pretentiös nog att göra en 3D-visualisering. Man finner inte ofta ute på arkitektkontoren de projekterande arkitekterna själva studerande tredimensionella samband utifrån 3D-modeller. Argumenten? Tja, som vanligt: ”CAD-modellen duger inte till samma fria skissande som pennan” (när blev pennan 3D?), eller ”Vi har inte tid att hålla på att leka med 3D i de flesta projekten, utan måste börja projektera med en gång” (exakt!).

Varför försvarar så många ett taffligt, tvådimensionellt projekterande med dåligt använda CAD-verktyg med argument om vikten av lagerstandarder, om hur CAD är alltför exakt, hur tiden inte räcker till eller om hur blyertspennan ändå är det främsta verktyget för ”god arkitektur”? God arkitektur? Det går för tusan att se på ett hus att det är ritat i Point! Då är det platt, fyrkantigt, monotont och tragiskt. (Märkligt att det ännu inte dykt upp hus där alla bärande ytterväggar är vita, fönster och dörrar röda och innerväggarna ljusgröna).

Hur kan det komma sig att formerna på arkitektur som är över 50 eller 100 år gammal ofta uppvisar större gestaltglädje än vad vi ser idag, när tekniken för att bygga hus rimligen borde befinna sig så mycket längre fram? Visst är det märkligt att det var kring förra sekelskiftet som formgivningen av byggnader så fullständigt exploderade och att från och med CAD:s intåg kring 1985 åtminstone en stor del av arkitekturen självdog som konstform? Postmodernism. Arkitekturen reducerad till planritningsdisciplin. Planer, planer, planer. Och hur kan över huvudtaget en hel kår av yrkesmän (och kvinnor) helt enkelt acceptera att de blir fråntagna rätten att i detalj föreskriva belysning, material, inredning och ansvar för genomförandet av husen?

Som om alla musikkompositörer släppte ansvaret att skriva noter för andra instrument än piano eller dirigenterna överlät ansvaret till respektive instrument att spela sina stämmor.

Jag tycker det är dags att återta arkitekternas inflytande och kontroll över hela byggprocessen. Det konstnärliga såväl som det administrativa. Det behövs en yrkeskår som kan agera som kvalitetssäkrare genom hela ett projekts genomförande. Det behövs en främste byggare, Arki Tektor!

Och vi sitter med ett verktyg för detta återtåg i våra händer: CAD!

Alla moderna CAD-verktyg som används idag har i varierande grad mycket stora möjligheter att studera (och framförallt kommunicera) färg, ljus och form. Alla vet detta, men alltför mycket av fokus kring CAD stannar vid ett tjafsande kring lagerstandarder, streckprickigheten i linjetyper och huruvida själva i sig datamiljön motverkar kreativt skapande eller inte.

Och CAD-verktygens potential stannar inte vid själva modellerandet - i Revit, ADT och säkert också Microstation och ArchiCAD finns väldigt kraftfulla verktyg för att hantera logistik och tid, entreprenaduppföljning och förvaltning, ljusberäkning och energianalys. Med kompetens och metodik kan CAD bli det redskap som hjälper arkitekterna att just återta sedan flera år förlorad mark.

Tillbaka till modellen: Om modeller av mjölkkartonger, trä och cellplast var de verktyg som gavs oss att fulländat hantera under arkitektutbildningen, vore det inte rimligt att vi la ner samma möda att lära oss att behärska detta nya verktyg istället för att spjärna emot så förbannat? Dagens arkitektstudenter får ju de facto ofta en rätt bra grundutbildning kring CAD, men hur är det med den stora massan sedan länge praktiserande arkitekterna? Visst, man investerar pliktskyldigt och motvilligt i såväl datorer som program och lite utbildning. Men det är ofta som att acceptera att kan man cykla kan man lära sig köra bil på ett par dagars kurs. Hur många har idag en genomtänkt plan för hur man skall lära sig använda den potential som CAD-verktygen innebär? Hur många genomför noggrant och metodiskt utbildning och ansvarsfördelning inom CAD? Och hur många arkitekter använder själva CAD-verktygen för att studera sin tänkta form och gestaltning i den tidiga processen? Detta verktyg som faktiskt primärt är skapat för detta. 3D. Färg. Material. Ljus. Rörelse.

Under den kommande tiden på CadBlogg.se kommer jag att försöka skapa ett antal övningar som är tänkta att visa olika, mycket enkla metoder för skissande i tidiga skeden och prövande av olika lösningar.

Lite rolig inspiration:

Le Corbusier, Villa Savoye i 3D

Le Corbusier, Flera hus för SketchUp i 3D (går att importera till Revit också)

Frank Lloyd Wridght, Flera hus för SketchUp i 3D

  • Comments(1)//www.cadblogg.se/#post6